1

Aanpak

Techniek van nieuw concept Daily Trade Fair definiëren

We love IT

“BZTRS Agency heeft ons ontzettend goed geholpen met het verduidelijken van ons concept. Met een grondig en opbouwend proces zijn wij verder gaan kijken dan de eerste techniek vragen. Hierdoor hebben we uiteindelijk een veel vollediger totaalconcept.”

Harm van Raaij, Commercieel Manager Daily Trade Fair

Bij Daily Trade Fair

Daily Trade Fair (DTF) is een jaarrond vakbeurs waar bezoekers (inkopers) een compleet assortiment aan home-, gift- en garden producten kunnen inkopen. Op 15.000m² wordt DTF in Venlo gerealiseerd en kunnen exposanten (leveranciers) hun producten in een stand presenteren. Uniek aan dit concept is dat bezoekers zelf de producten kunnen scannen met een mobiele applicatie. Hierdoor is fulltime bemanning en voorraad in de stand niet nodig. Na het scannen krijgt de bezoeker informatie over het product en kan hij of zij deze toevoegen aan het winkelmandje om te bestellen. Aan het begin van de opdracht waren er nog veel vragen over dit concept. DTF heeft BZTRS Agency gevraagd om mee te denken over dit technische vraagstuk. Door middel van drie strategische sessies heeft BZTRS Agency geholpen het concept en de techniek te vertalen naar een helder verhaal in de vorm van een requirements document (een document met randvoorwaarden voor ontwikkeling van de mobiele applicatie).

Resultaten

  • Optimale klantbeleving bepaald met persona’s

  • Klantreis en systemen in kaart gebracht met Service Blueprints

  • Wireframes (schetsmatige uitwerking) van mobiele applicatie

  • Document met helder verhaal en technische vereisten voor ontwikkeling van de mobiele applicatie

Meer weten?

Frank Kuyken vertelt je er graag meer over

Geschikte techniek voor een nieuw concept

DTF heeft als doel om grotere (retail) klanten in de woon- en deco branche een makkelijk en breed inkoop kanaal te geven. Dit gebeurt in Venlo op 15.000 m2 waar exposanten in stands hun assortiment op een leuke manier kunnen presenteren. Bezoekers kunnen de beurs bezoeken en met een mobiele applicatie producten in stands van exposanten scannen en toevoegen aan het winkelmandje. Deze manier maakt het mogelijk voor bezoekers om op elk moment gescande producten in te zien, winkelmandjes te beheren en direct bestellingen te plaatsen. Daarnaast is het niet nodig dat er exposanten fysiek aanwezig op de beurs zijn. Dit was een nieuw concept waarbij de juiste techniek gevonden moest worden. Vooraf zijn hier vier eisen aan gesteld:

  • Exposanten moeten hun artikelbestand kunnen onderhouden
  • Bezoekers moeten een inkooporder kunnen samenstellen door het scannen van een barcode op de beursvloer
  • Medewerkers van DTF moeten in de in het systeem het relatiebestand kunnen beheren en inzicht hebben in het aankoopgedrag van klanten
  • De vergaarde inkoopdata moet beschikbaar zijn voor marketingdoeleinden, zoals een nieuwsbrief of een herinnering bij openstaande winkelmandjes

Een concept dat past bij DTF

Voor aanvang van deze opdracht was DTF nog een compleet nieuw concept, waarbij ook de precieze benodigde techniek en interface volledig uitgedacht moest worden. DTF heeft BZTRS Agency gevraagd om te helpen dit technische vraagstuk in detail uit te werken en begrijpbaar te maken. Techniek is een middel maar nooit een doel op zich. Daarom heeft BZTRS Agency geadviseerd om te beginnen vanuit de klantreis: wat wil de klant en hoe kan hij/zij optimaal geholpen worden? Door middel van drie strategische sessies heeft BZTRS Agency geholpen met het verhelderen van het concept en het in kaart brengen van de technische eisen en wensen. Tijdens deze sessies zijn tenminste twee methodes aan bod gekomen. Door middel van persona’s heeft DTF een goed beeld gekregen van de gebruikers en bijbehorende kenmerken en behoeften. Service Blueprints hebben duidelijk gemaakt welke systemen en technieken er nodig zijn door de klantreis en de koppeling met de systemen visueel in kaart te brengen.

De doelgroep echt leren begrijpen

Allereerst heeft BZTRS Agency DTF geholpen met de doelgroep in beeld brengen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de methode Persona’s. Een persona is een karakterisering van een bepaald type gebruiker, zoals kenmerken, behoeftes en eigenschappen. Hierdoor leer je de doelgroep kennen en weet je bewuster keuzes te maken die passen bij de behoeftes van de eindgebruiker, wat moet leiden tot meer retentie en omzet. Snel werd duidelijk dat DTF twee hoofddoelgroepen heeft: de exposant (leverancier) en de bezoeker (inkoper). Voor beide hoofdgroepen geldt er een onderscheid tussen een oudere en jongere generatie doelgroep waardoor er uiteindelijk vier persona’s gedefinieerd zijn. Dit betekent dat de techniek zowel voor ouderen, vaak technisch minder onderlegd, als jongeren geschikt moet zijn.

Service Blueprint

Hoe vertaald de nieuwe techniek zich voor de doelgroep?

Vanwege het nieuwe concept van DTF waren er nog veel vragen over hoe de techniek zich moest gaan gedragen in relatie tot de doelgroep. Op advies van BZTRS Agency is daarvoor eerst gekeken naar de klantreis, dus wat zijn de stappen die de bezoeker doormaakt op DTF en welke momenten zijn extra belangrijk voor een optimale klantervaring. Daarna is een koppeling gelegd tussen de exposant, organisatie en de techniek. Dit leidt tot een visueel schema van alle stappen en rollen binnen een bepaalde fase van de organisatie en welke relatie alles met elkaar heeft. Zo’n schema wordt een Service Blueprint genoemd, ofwel een dienstverlening blauwdruk. Deze blauwdruk heeft ervoor gezorgd dat alle belangrijke systemen en technieken zijn afgestemd op de klant en de organisatie. Zo krijg je technologie die echt voor jouw en je organisatie werkt.

Het technische verhaal vertalen naar een helder document

Met behulp van de Service Blueprints is een verzameling aan technische vereisten (requirements) ontstaan. BZTRS Agency heeft DTF geholpen deze requirements te prioriteren met behulp van de NOW – NEXT – LATER methode, dus kritisch bepalen welke functionaliteiten nu moeten, wat daarna kan en wat later mag. Verder zijn van de belangrijkste schermen van de mobiele applicatie eerste wireframes gemaakt (schetsmatige uitwerkingen van de schermen). Van de overige handelingen zoals die van de exposanten en medewerkers zijn functionele flows uitgewerkt. Uiteindelijk heeft BZTRS Agency alles inclusief de persona’s en Service Blueprints verzameld in één document en vertaald naar een helder verhaal, met als doel dat DTF hiermee naar een ontwikkelaar kan stappen die de requirements goed kan realiseren. Voor de realisatie heeft BZTRS Agency zelf ook een voorstel gedaan, maar uiteindelijk paste een andere partij beter bij de ontwikkelbehoeftes. Dat maakt dit project niet minder geslaagd. Wij zijn blij dat we DTF die eerste Boozt hebben kunnen geven.

Nieuwsgierig en wil je meer weten?

We love to connect

Andere cases waar we trots op zijn